Ataşehir Pilatesia

Metodumuz

PilatesiA Metodu

Geleneksel pilates stüdyolarından metod olarak ayrılan PilatesiA’da farklılaştırılmış yöntemlerle aletli pilates uygulamaları yapılır.

PilatesiA, Pilates antrenman bilimleri, biyomekanik, kinesyoloji, rehabilitasyon ve fiziksel performans gelişimi ile ilgili bilimsel çalışmaları temel alarak yeni ve farklılaştırılmış bir Pilates modeli ortaya çıkarmıştır.

Klasik pilates uygulamalarından farklılaştırılmış, kendine özgü bir modelle reformer ı ustaca ve farklı kullanarak geleneksel sonuçların çok daha ötesinde gelişimler elde etmek mümkün.

20. yüzyılın başlarında Joseph Pilates tarafından kasları güçlendirerek esnekliği arttırmak ve genel vücut sağlığını iyileştirmek için geliştirilmiş bir egzersiz sistemi olarak ortaya konmuş olan orijinal Pilates metodunu, fizik-tedavi uzmanları ve antrenman bilimleri uzmanları ile daha bilimsel ve sistematik hale getirerek PilatesiA metodunu geliştirdik.

PilatesiA Pilates egzersizleri özellikle omurgayı doğal pozisyonda güçlendirmeye ve kaslar arasındaki dengesizlikleri ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaları öncelikli olarak içerir. Omurga ve eklemlerin stabilizasyonu ve haraketliliğine odaklanarak vücüdun bir bütün olarak haraket etmesine yönelik planlanmıştır. Öznel olarak geliştirilen modifikasyonlar ile değişik vücut tipleri ve kişilerin kişisel yeteneklerine yönelik çalışma yapmak PilatesiA metodu ile mümkün hale gelmiştir.

PilatesiA, Pilates Temel Prensipleri

Pilates’in Altı Anahtar Prensibi olarak bilinen, nefes alma, konsantrasyon, merkez, kontrol, kesinlik ve akıcı hareket Pilates yaklaşımlarının birçok ana şeklini ve genel olarak sistemin temeli olarak kabul edilen prensiplerin arasında yer almaktadır.

Biz PilatesiA olarak bu prensiplere bağlı kalmakla birlikte bunların çok daha ötesinde, pilates anlayışını 3. boyuta taşıyarak ezber bozan, sektörün gelecek trendlerini ve dinamiklerini yeniden belirleyerek sıradışı bir yaklaşımla klasik pilates uygulamalarının dışında bir hizmet vermektedir.

PilatesiA’nın tüm eğitimlerinde ve uygulamalarında aşağıdaki fizyolojik ve biyomekanik prensipler usta eğitimciler tarafından profesyonelce kullanılır.

-Nefes alıp verme
-Pelvis pozisyonu ve önemi
-Omurga ve göğüs kafesi pozisyonu
-Omuz eklemi hareketliliği ve sabitliği
-Eklemlerin temel görevleri ve birbirlerine etkisi
-Baş ve boyun omurlarının yerleşimi